Lightbox image source

Voor kinderen met spreidbroek of gipsbroek door heupdysplasie

Uw winkelwagen is leeg

Search Site

Heupdysplasie baby

Een heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. De heup is een kogelgewricht: de kop van het dijbeen kan draaien in de heupkom.

Bij heupdysplasie wordt de heupkop onvoldoende overdekt door de heupkom. De kop zit wel op de juiste plek in de kom maar de kom is onvoldoende ontwikkeld (en soms de kop ook). Hierdoor werkt de heup niet goed.

heupdysplasie

  1. Feiten over heupdysplasie
  2. Oorzaken van heupdysplasie bij baby's
  3. Hoe wordt heupdysplasie bij baby's ontdekt
  4. Onderzoek door consultatiebureau arts of (kinder)orthopeed
  5. Kan heupdysplasie tijdens de zwangerschap worden ontdekt?
  6. Wat gebeurt er als heupdysplasie niet tijdig wordt ontdekt?
  7. Wat kan je doen als je baby heupdysplasie heeft?

1. Feiten over heupdysplasie bij baby's

- Komt voor bij ongeveer 2% van de geboortes, wereldwijd
- Is erfelijk
- Komt 5x zo vaak voor na stuitligging
- Komt 4x zo vaak voor bij meisjes dan bij jongens*
- Komt 2x zo vaak voor aan de linkerheup dan aan de rechterheup**
- Inbakeren kan de kans op ontwikkeling van heupdysplasie bij baby's vergroten

*
Dit komt doordat meisjes gevoeliger zijn voor de hormonen van de moeder die de banden slap maken (net voor de bevalling om de bevalling gemakkelijker te maken).

** Dit komt door de positie van het kind in de baarmoeder waardoor de linkerheup meer gestrekt wordt dan de rechterheup.

↑top

2. Oorzaken van heupdysplasie bij baby's

De oorzaak van heupdysplasie bij baby's is niet precies bekend. De positie van de baby in de baarmoeder en erfelijkheid spelen een rol.

Positie van de baby in de baarmoeder

De ligging in de baarmoeder kan invloed hebben op het ontstaan van heupdysplasie bij baby's. Dit geldt voor eerstgeborenen en voor baby's die in stuit hebben gelegen. Deze hebben over het algemeen minder bewegingsruimte in de baarmoeder.

Erfelijkheid

Kinderen met een ouder of broer of zus met heupdysplasie hebben vijf keer meer kans om heupdysplasie te hebben. Als heupdysplasie in de familie voorkomt is de kans dat een baby behandeld moet worden voor heupdysplasie 5-10%.

Daarnaast kan de positie van de heupjes na de geboorte nog van invloed zijn. Kinderen die door middel van een draagdoek in spreidstand gedragen worden lijken minder heupdysplasie te ontwikkelen dan kinderen die (ook) met de benen worden ingebakerd.

Soms komt een heupafwijking voor in combinatie met andere aangeboren afwijkingen, zoals een open ruggetje (spina bifida) of klompvoetjes.
↑top

3. Hoe wordt heupdysplasie bij baby's ontdekt

Het is belangrijk dat heupdysplasie zo vroeg mogelijk wordt ontdekt, zodat de behandeling op tijd kan beginnen.

De consultatiebureau arts doet onderzoek naar de heupjes bij baby's. Er wordt gekeken naar beenlengteverschil en naar verschil in spreiding van de heupjes. De heupjes zijn bij heupdysplasie vaak stijver omdat het lichaam probeert de heup in de kom te houden. Er is een beenlengteverschil als de heup uit de kom is (heupluxatie). Een asymmetrische bilplooi is geen betrouwbaar teken dat er sprake is van heupdysplasie, omdat dat ook kan voorkomen bij kinderen die geen heupdysplasie hebben. Bij het bezoek aan het consultatiebureau is het overigens belangrijk om de beentjes niet volledig te strekken, ook niet om de lengte te meten. Hierdoor kan het heupje uit de kom schieten.

Als er een afwijking aan de heupjes wordt gevonden, verwijst de consultatiebureau arts via de huisarts door naar het ziekenhuis (afdeling orthopedie). In het ziekenhuis maken ze een echo van de heupjes. Als er sprake is van heupdysplasie of heupluxatie volgt een afspraak met een (kinder)orthopeed.

Soms kan er ook sprake zijn van heupdysplasie zonder dat er afwijkingen zijn gevonden bij het lichamelijk onderzoek. Kinderen die in stuit hebben gelegen of waarbij heupdysplasie in de familie voorkomt krijgen daarom meestal rond drie maanden standaard een echo van de heupjes. Voor de afspraak van de echo bij drie maanden heb je meestal een verwijsbrief van de huisarts nodig. De afspraak vindt plaats op initiatief van de consultatiebureau arts, de huisarts of eventueel een kinderarts.
↑top

4. Onderzoek door consultatiebureau arts of (kinder)orthopeed

Heupdysplasie bij baby's kan te herkennen zijn aan een van de volgende kenmerken. In alle gevallen dient door middel van een echo vastgesteld te worden of er sprake is van heupdysplasie.

-       Beenlengteverschil
-       Stijfheid in de heupen
-       Clicky hips
-       Asymmetrische bilplooi

Beenlengteverschil / Galeazzi test

Door een baby op de rug te leggen met de knietjes gebogen naast elkaar, kan je zien of de knietjes even hoog staan. Als het ene knietje hoger is dan de andere kan dat duiden op een beenlengteverschil en dus op heupdysplasie. Dit heet de Galeazzi test.
Galeazzi

Stijfheid in de heupen

Als bij het verschonen het ene been veel soepeler ‘naar buiten valt’ dan het andere been kan dat duiden op heupdysplasie. Door heupdysplasie kan de heup stijf worden omdat het lichaam probeert de heup in de kom te houden.

Clicky Hips

Soms is er een klik hoorbaar (en voelbaar) bij het naar buiten bewegen van de gebogen knietjes (terwijl de baby op de rug ligt). Zie afbeelding hieronder. Deze klik betekent niet automatisch dat er sprake is van heupdysplasie. De klik kan ook hoorbaar zijn bij kinderen zonder heupdysplasie (bijvoorbeeld door het geluid van gewrichtsbanden).

Ortolani test / Barlow test

Bij jonge baby's kan de arts een Ortolani of Barlow test uitvoeren. Bij de Ortolani test wordt simpel gezegd de kop terug gebracht in de kom. Bij de Barlow test wordt simpel gezegd neerwaartse druk op de heup uitgeoefend om te testen of de kop uit de kom gaat. Beide test kunnen een vermoeden van heupdysplasie/heupluxatie aantonen en zullen bevestigd moeten worden door een echo.  

Ortolani Barlow

Asymmetrische bilplooi

Een asymmetrische bilplooi kan betekenen dat het kind heupdysplasie heeft maar dit moet altijd door middel van een echo worden vastgesteld. Asymmetrische bovenbeenplooien zijn geen aanwijzing voor heupdysplasie, tenzij het tegelijk met een asymmetrische bilplooi voorkomt.

Asymmetrische bilplooi

bron: International Hip Dysplasia Institute

De bilplooien zijn asymmetrisch (zie gele lijnen). De rechter bilnaad is lager dan de linker bilnaad.

Heupdysplasie Baby Asymmetrische bovenbeen plooi

bron: International Hip Dysplasia Institute

De bilnaden zijn gelijk (zie groene lijnen), maar de bovenbeenplooien zijn niet gelijk (gele lijnen). Het linker bovenbeen is glad en het rechterbovenbeen heeft twee plooien.

5. Kan heupdysplasie tijdens de zwangerschap worden ontdekt?

Nee. Er zijn geen tests die heupdysplasie tijdens de zwangerschap kunnen vaststellen. Ook niet met een echo tijdens de zwangerschap.
↑top

6. Wat gebeurt er als heupdysplasie niet tijdig wordt ontdekt?

Helaas wordt heupdysplasie niet altijd tijdig ontdekt bij baby’s. Desondanks kan een behandeling vanaf een latere leeftijd ook tot een goed resultaat leiden. Soms lukt het (door een latere behandeling) niet om de heup (volledig) te herstellen. Hierdoor kan vroegtijdige slijtage (artrose) van de heup ontstaan, pijn en eventueel ook mank lopen. Soms wordt door pijnklachten de heupdysplasie pas op volwassen leeftijd ontdekt.
↑top

7. Wat kan je doen als je baby heupdysplasie heeft?

Als je kind wordt behandeld voor heupdysplasie loop je tegen een aantal praktische uitdagingen aan met betrekking tot de verzorging, het aankleden en het vervoer. Uit eigen ervaring weet ik hoe dat is. Bij de heupluxatie van onze eigen dochter was er helemaal niks te vinden, geen speciale kleidng, geen brede slaapzakken enz. Naar aanleiding daarvan ben ik Kiek Hip Wear gestart. Het is fijn om andere ouders met een kind met een spreid-of gipsbroek te helpen.

Kiek Hip Wear heeft voor iedere spreidbroek of gipsbroek speciale kleding en brede slaapzakken.

Heb je vragen over onze kleding of praktische oplossingen, bel of mail ons dan, wij helpen graag: info@kiekhipwear.com

brede slaapzakjumpsuit

↑top